Privacy Policy

Bikerbase BV, handelend onder naam Bikerbase gevestigd aan de Huchstraat 1, 1327EA te Almere is verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens zoals weergegeven in de verklaring.

FUNCTIONARIS GEGEVENS BESCHERMING:

Bikerbase heeft voor de verwerking van persoonsgegevens een verantwoordelijke aangewezen voor bescherming van alle gegevens.

Onze verantwoordelijke is mevrouw K.F. Hardy-Kim, bereikbaar op:

[email protected] of 0320-320143

Gevestigd op locatie:
Bikerbase
De huchtstraat 1
1327EA Almere

www.bikerbase.store

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN:

Bikerbase verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken;

Voor- en achternaam,  Geslacht, adresgegevens, Telefoonnummer,  E-mailadres.

WAAROM VERWERKEN WIJ JOU GEGEVENS:

Bikerbase verwerkt de persoonsgegevens voor het registreren en verzenden van producten/diensten. De gegevens worden daarnaast gebruikt om je op de hoogte te houden via e-mail of telefoon van onze dienstverlening en activiteiten, deze persoonsgegevens worden maximaal 5 jaar bewaard. Tenzij Bikerbase op grond van de wet een langere bewaartermijn moet aanhouden.

PERSOONSGEGVENS EN MACHTIGINGEN OPVRAGEN / WIJZIGEN / VERWIJDEREN:  

Indien u wenst Bikerbase uw persoonsgegevens verwijdert kunt je deze informatie opvragen, wijzigen en/of verwijderen door te mailen naar [email protected] of een brief te sturen naar:

Bikerbase
t.a.v. Administratie
De huchtstraat 1
1327EA Almere

GEGEVENS DELEN MET DERDEN:

De gegevens welke aan ons zijn verstrekt zal Bikerbase niet verkopen aan derden. Deze zaken worden uitsluitend alleen gedeeld voor uitvoering van overeenkomst met u of indien de wet dit verplicht stelt.

BEVEILIGING VAN GEGEVENS:

De beveiliging van persoonsgegevens is bij Bikerbase een uiterst serieuze kwestie. Indien het idee ontstaat dat deze gegevens niet goed beveiligd zijn of indien er misbruik aan te wijzen is, dan worden wij daar graag van op de hoogte gesteld. Dit kan gedaan worden door een mail te sturen naar [email protected] Tevens is het mogelijk de Autoriteit Persoonsgegevens hiervan op de hoogte te stellen door gebruik te maken van dit formulier: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

NIET DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS:

Indien er geen persoonsgegevens worden versterkt, zal Bikerbase haar dienstverlening niet kunnen leveren. Voor het uitvoeren van onze verplichting naar u als klant, zullen de gegevens cruciaal zijn.  

COOKIES:

Bikerbase gebruikt cookies om het bezoek en gebruik op de website te monitoren. De Store houdt geen individuele gegevens over bezoekers bij. De gegevens worden geaggregeerd en derhalve niet te herleiden tot een individu.

ALGEMENE VERORDERING PERSOONSGEGEVENS (AVG):

BIkerbase verwerkt de persoonsgegevens in overeenstemming met de huidige wet en regelgeving. Meer informatie over persoonsgegevens zijn te vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.